Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

O przyszłości narzędzi neuropsychologicznych

2018-08-20

W najnowszym wydaniu newslettera Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association) adresowanym do Sekcji 40 Neuropsychologii Klinicznej ukazał się wywiad z porf. Bernice Marcopulos (Universytet Jamesa Madisona w Harrisonburgu, Uniwersytet Wirginii) oraz prof. Emilią Łojek (Kierownik Katedry Neuropsychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Wywiad przeprowadzony z paniami Marcopulos i Łojek dotyczył aktualności dostępnych na świecie metod do diagnozy neuropsychologicznej – czy są nowoczesne i odpowiadają obecnym potrzebom diagnostów. Początkiem tej dyskusji było wystąpienie prof. Łojek na konferencji Europejskiej Grupy Wydawców Testów ETPG (której Pracownia jest członkiem od wielu lat), na temat współczesnych trendów w rozwoju badań nad mózgiem oraz możliwości wykorzystania zdobyczy neuronauki przy tworzeniu metod testowych. Czy dynamiczny postęp wiedzy i technologii z obszaru neuropsychologii i neurologii jaki miał miejsce wraz z nadejściem XXI wieku znalazł odzwierciedlenie w dostępnych klinicznych narzędziach diagnostycznych?

Zachęcamy do lektury całej rozmowy. Cieszymy się przy tym, że mieliśmy swój symboliczny udział w początkach tej interesującej dyskusji.

Pobierz newsletter: https://www.scn40.org/uploads/4/7/2/2/47220679/div40january2018.pdf

Jest to dobry moment, by pogratulować Pani prof. Emilii Łojek nagrody the Paul Satz Mentoring Award przyznawanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Neuropsychologiczne (International Neuropsychological Society) osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju wiedzy i umiejętności studentów i pracowników naukowych w obszarze neuropsychologii. Nagroda została uroczyście wręczona na tegorocznym zjeździe INS, który odbył się w lipcu, w Pradze. Sponsorem nagrody jest Psychological Assessment Resources, Inc (PAR).

Prof. Łojek współpracuje z nami od wielu lat; jest autorką lub współautorką kilku metod z obszaru zastosowań klinicznych wydanych przez Pracownię, w  tym m.in.: Kwestionariusza do Pomiaru Depresji KPD, Kolorowego Testu Połączeń wersja dla Dorosłych CTT, Baterii Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu RHLB-PL.

Raz jeszcze gratulujemy i czujemy się zaszczyceni, że możemy współpracować z tak wybitnym specjalistą.

O przyszłości narzędzi neuropsychologicznych
O przyszłości narzędzi neuropsychologicznych
O przyszłości narzędzi neuropsychologicznych
1/3
wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu