PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Autorzy testu:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska
Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2005)
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia;
Kategoria testu:
B2

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej oparty jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej stworzonej przez amerykańskich psychologów P. Saloveya i J.D. Mayera. W myśl tej koncepcji inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zbiór różnych zdolności o charakterze poznawczym, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów nie tylko emocjonalnych. Jest to papierowa wersja kwestionariusza do samobadania wydanego w wersji komputerowej.

Opis: PKIE składa się 94 pozycji o charakterze samoopisowym. Osoba badana każdorazowo ocenia na skali pięciopunktowej stopień, w jakim każde stwierdzenie odnosi się do niej samej. Kwestionariusz pozwala na obliczenie wyników w czterech skalach czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład PKIE, to: AKC - akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu, EMP - empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi, KON - kontrola, także poznawcza, nad własnymi emocjami oraz ROZ - rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego, niższe wartości współczynników dla poszczególnych skal.

Trafność: potwierdzona na drodze analiz czynnikowych i korelacji z kwestionariuszem INTE.

Normy: dla uczniów w wieku 14 - 20 lat oraz dla dorosłych w wieku od 18 do 71 lat (próby incydentalne).

Zastosowanie: do celów badawczych oraz do diagnozy indywidualnej przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia lub zawodu. Pozwala także określić mocne i słabe strony osoby badanej, co może stanowić punkt wyjścia do oddziaływań uwzględniających indywidualne zapotrzebowanie danej osoby.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy, klucz)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusze (25 egz.)
  • Klucz

Dowiedz się więcej o szkoleniach, których zaliczenie pozwoli osobie niebędącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
186.56zł
202.48zł
-
202.48zł
149.90zł
157.39zł
5%
157.39zł
22.42zł
27.58zł
23%
27.58zł
14.24zł
17.51zł
23%
17.51zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu