R-I

Autorzy: 
Anna Matczak

Kwestionariusz R-I służy do diagnozy refleksyjności-impulsywności jako cechy stylu poznawczego. Składa się z 75 pozycji, które tworzą trzy skale. Pierwsza z nich, skala główna (R) mierzy refleksyjność, rozumianą jako tendencję do odraczania odpowiedzi w sytuacjach rozwiązywania problemów w celu rozważenia trafności różnych potencjalnych rozwiązań. Przeciwstawna refleksyjności tendencja do udzielania szybkich i niedostatecznie przemyślanych odpowiedzi to impulsywność. Dwie skale dodatkowe mierzą ostrożność (O), rozumianą jako niechęć do ryzyka, lęk przed kompromitacją i wrażliwość na krytykę, oraz aktywność (A) związaną z dużym zapotrzebowaniem na stymulację poznawczą. Wyniki tych skal mogą świadczyć o typie refleksyjności osoby badanej.

wróć

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu