R-I

Autorzy: 
Anna Matczak

R-I jest kwestionariuszem do pomiaru refleksyjności rozumianej jako cecha stylu poznawczego. Refleksyjność – przeciwstawiana impulsywności poznawczej, oznacza ujawnianą przy rozwiązywaniu problemów poznawczych tendencję do długiego namysłu, skutkującą na ogół dużą poprawnością rozwiązań i popełnianiem niewielu błędów. Kwestionariusz zawiera dwie skale mierzące dwa różne typy refleksyjności o odmiennym znaczeniu psychologicznym i odmiennych uwarunkowaniach osobowościowych. Są to: refleksyjność wynikająca z braku pewności siebie i związanego z nią lęku przed niepowodzeniem (Skala BP) oraz refleksyjność oznaczająca rozwagę (skala R) wynikającą z analityczności i potrzeby kontroli poznawczej. Kwestionariusz zawiera 75 pozycji – twierdzeń samoopisowych wymagających oceny w kategoriach „prawda-fałsz”.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu