RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu

Autor:
Karen Bryan
Polska adaptacja:
Emilia Łojek
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 60 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), neurologopedzi
Kategoria testu:
B2

Bateria służy do diagnozy deficytów neuropsychologicznych, zwłaszcza językowych i komunikacyjnych, u osób z dysfunkcjami prawej półkuli mózgu.

Opis: RHLB-PL składa się z następujących 11 testów: Test Wnioskowania, Test Leksykalno-Semantyczny, Test Humoru, Test Komentarzy, Test Metafor Rysunkowych, Test Metafor Pisanych, Test Wyjaśnień Metafor Rysunkowych, Test Wyjaśnień Metafor Pisanych, Test Prozodii Emocjonalnej, Test Prozodii Językowej, Analiza Dyskursu. Materiał testowy jest zróżnicowany i stanowią go: słowne opisy różnych sytuacji (w testach: Wnioskowania, Humoru, Metafor Pisanych), obrazki (w testach: Leksykalno-Semantycznym i Metafor Rysunkowych), nagranie z bezsensownymi zdaniami (w testach prozodii). Większość pomocy znajduje się w zeszycie testowym, zadania w testach prozodii nagrane są na płytę CD. Zadaniem osoby badanej jest udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do przedstawionej sytuacji w Teście Wnioskowania, wybranie obrazka odpowiadającego słowu wypowiadanemu przez badającego w Teście Leksykalno-Semantycznym, wybranie jednej odpowiedzi wskazującej na rozumienie humoru i metafor w testach je mierzących, wskazanie zabarwienia emocjonalnego i trybu w jakim wypowiadanej jest zdanie w testach prozodii. Ponadto badający zapisuje komentarze spontanicznie wypowiadane przez badanego, prosi o wyjaśnienie metafor oraz ocenia dyskurs. Niektóre testy w baterii poprzedzone są zadaniami przykładowymi.

Rzetelność: wysoka stabilność oraz duża zgodność między ocenami sędziów kompetentnych, zgodność wewnętrzna - niska w przypadku osób zdrowych lecz zadowalająca w grupach klinicznych.

Trafność: wyniki potwierdziły wysoką trafność diagnostyczną baterii. Umożliwia ona rozróżnienie pomiędzy osobami zdrowymi a pacjentami z dysfunkcjami mózgu o odmiennych etiologiach i lokalizacjach uszkodzenia. Jest także trafnym narzędziem różnicującym pacjentów z uszkodzeniami prawostronnymi mózgu od osób z lezjami po lewej stronie i chorych z różnym stopniem choroby otępiennej. Analiza czynnikowa umożliwiła pogrupowanie testów w pięć stosunkowo niezależnych zdolności, dając dodatkowe możliwości interpretacyjne.

Normy: dla osób z uszkodzoną prawą półkulą mózgu.

Zastosowanie: diagnoza różnicowa w przypadku różnych chorób mózgu.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik z polską normalizacją, podręcznik oryginalny, zeszyt testowy, płyta CD, dwie plansze do testów prozodii, trzy plansze dla badającego, 25 arkuszy zapisu – część I, 25 arkuszy zapisu – część II, 25 arkuszy wyników)
  • Podręcznik z polską normalizacją
  • Podręcznik oryginalny (tłumaczenie)
  • Plansze dla badającego (kpl. 3 egz.)
  • Plansze do testów prozodii (kpl. 2 egz.)
  • Arkusze zapisu – część I (25 egz.)
  • Arkusze zapisu – część II (25 egz.)
  • Arkusz wyników (25 egz.)
  • Zeszyt testowy
  • Płyta CD z nagranymi testami prozodii


Dowiedz się więcej o szkoleniach, których zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
692.35zł
799.28zł
-
799.28zł
192.94zł
202.59zł
5%
202.59zł
97.55zł
102.43zł
5%
102.43zł
162.28zł
199.60zł
23%
199.60zł
52.24zł
64.25zł
23%
64.25zł
28.63zł
35.21zł
23%
35.21zł
23.85zł
29.33zł
23%
29.33zł
66.15zł
81.36zł
23%
81.36zł
52.52zł
64.60zł
23%
64.60zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu