SEG - Skala Ekspresji Gniewu

Autorzy:
Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dzieci w wieku szkolnym, młodzież
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: SEG jest narzędziem przeznaczonym dla dzieci od 11. roku życia i dla młodzieży. Składa się z 20 stwierdzeń wchodzących w skład dwóch podskal: gniewu kierowanego na zewnątrz (10 stwierdzeń), gniewu kierowanego do wewnątrz (10 stwierdzeń).

Rzetelność: Rzetelność SEG oceniono przez oszacowanie zgodności wewnętrznej i stabilności bezwzględnej. Współczynniki zgodności wewnętrznej mieszczą się w granicach od 0,73 do 0,83 dla gniewu kierowanego na zewnątrz i od 0,67 do 0,84 dla gniewu kierowanego do wewnątrz. Stabilność bezwzględna na poziomie 0,71 dla gniewu kierowanego na zewnątrz i 0,70 dla gniewu kierowanego do wewnątrz.

Trafność: Wyniki analiz ujawniły dodatnią korelację między gniewem kierowanym na zewnątrz. oraz ujemną między gniewem kierowanym do wewnątrz a wskaźnikami agresji oraz zachowaniami typu A/B. Wskaźniki korelacji są dość wysokie i istotne statystycznie. Gniew mierzony za pomocą SEG koreluje z gniewem mierzonym za pomocą Trójczynnikowego Inwentarza do pomiaru Lęku, Gniewu i Ciekawości Spielberga.

Normy: Stenowe oddzielnie dla dzieci i młodzieży.

Zastosowanie: Służy do pomiaru nasilenia gniewu nie związanego ze specyficzną sytuacją, lecz odnosi się do sytuacji ogólnych i reakcji zazwyczaj przejawianych w tego typu sytuacjach.

Cennik testów ważny od dnia 24.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
170.39zł
178.91zł
5%
178.91zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu