STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci

Autorzy testu:
C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. E. Lushene, J. Montuori, D. Platzek
Autorzy adaptacji:
C. D. Spielberger, T. Sosnowski, D. Iwaniszczuk
Autor podręcznik:
Aleksandra Jaworowska (2005)
Wiek:
Dzieci, młodzież
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 - 20 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych);
Kategoria testu:
C

STAIC jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

Opis: STAIC składa się z dwu podskal, z których jedna (C-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (C-2) - lęku-cechy. Pytania składające się na podskale umieszczone są po obu stronach jednego arkusza testowego. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedną z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

Rzetelność: zgodność wewnętrzna obu skal jest wysoka, niższa stabilność bezwzględna, zwłaszcza skali C-1

Trafność: trafność teoretyczna obu skal potwierdzona w wielu badaniach: wyniki w STAIC korelują istotnie dodatnio z lękiem szkolnym oraz ujemnie z motywacją do nauki i osiągnięciami szkolnymi.

Normy: dla uczniów w wieku 10 - 14 lat.

Zastosowanie: do diagnozy przesiewowej - w celu wyłonienia dzieci, które mogą mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym oraz indywidualnej - przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych; skala C-1 może być przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku a skala C-2 w wykrywaniu dzieci o skłonnościach neurotycznych.

Materiały:
Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy, klucz)
● Podręcznik
● Kwestionariusze (25 egz.)
● Klucz

 

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
189.34zł
204.56zł
-
204.56zł
157.39zł
165.26zł
5%
165.26zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
14.95zł
18.39zł
23%
18.39zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu