SUPIN - Skala uczuć pozytywnych i negatywnych

Autorzy:
David Watson i Lee Anny Clark
Adaptacja:
Piotr Brzozowski
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe,
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B1

Polska adaptacja PANAS (Positive and Negative Affect Schedule)

Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Przeznaczone jest do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych oraz stałych cech afektywnych.

Opis:  Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Ma cztery różne wersje. Dwie z nich (jedna krótsza - obejmująca 20 pozycji, i jedna dłuższa - zawierajaca 30 pozycji) przeznaczone są do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych (S20 i S30). Dwie pozostałe, analogicznie różniące się długością, dotyczą relatywnie stałych cech afektywnych (C20 i C30). Każda wersja ma postać listy przymiotników. Badany ocenia w skali od 1 do 5 stopień, w jakim przymiotniki te określają jego stan aktualny (wersja S) lub to, jak się czuje zazwyczaj (wersje C). Czas badania jedną wersją zawiera się w granicach 5-15 minut. Wyniki w każdej z nich oblicza się osobno dla dwu podskal - PU (uczuć pozytywnych) i NU(uczuć negatywnych).

Rzetelność:  Zgodność wewnętrzna skal wysoka lub zadowalająca - współczynniki alfa Cronbacha, w zależności od wersji i rodzaju próby, wahają się w granicach od 0,73 do 0,95. Wersje C odznaczają się też wysoką stabilnością bezwzględną.

Trafność:  Dowiedziona na podstawie analiz czynnikowych, analizy skupień, korelacji z innymi narzędziami oraz różnic międzygrupowych.

Normy:  Normy stenowe opracowane na podstawie badania losowej próby dorosłych mieszkańców Lublina (osobno dla mężczyzn i kobiet) oraz studentek UMCS, a także normy oparte na badaniu próby kwotowej złożonej z osób w wieku 18-85 lat, pochodzacych z siedmiu różnych regionów Polski (tylko dla wersji C20).

Zastosowanie:  Narzędzie może być zastosowane zarówno w badaniach naukowych, jak i (dzięki wysokiej rzetelności, zwłaszcza jeśli chodzi o wersje dłuższe, 30-pozycyjne) w diagnozie indywidualnej. Podwyższone wyniki w skalach uczuć negatywnych mogą być sygnałami zaburzeń, a określenie relacji między nasileniem uczuć negatywnych i pozytywnych może okazać się pomocne przy odróżnianiu zaburzeń lękowych od zaburzeń nastroju.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy testowych do wersji S20, 25 arkusz testowych do wersji S30, 25 arkuszy testowych do wersji C20, 25 arkuszy testowych do wersji C30, 25 arkuszy obliczeniowych do wersji S20, 25 arkuszy obliczeniowych do wersji S30, 25 arkuszy obliczeniowych do wersji C20, 25 arkuszy obliczeniowych do wersji C30)
  • Podręcznik
  • Arkusze testowe do wersji S20 (25 egz.)
  • Arkusze testowe do wersji S30 (25 egz.)
  • Arkusze testowe do wersji C20 (25 egz.)
  • Arkusze testowe do wersji C30 (25 egz.)
  • Arkusze obliczeniowe z kluczem do wersji S20 (25 egz.)
  • Arkusze obliczeniowe z kluczem do wersji S30 (25 egz.)
  • Arkusze obliczeniowe z kluczem do wersji C20 (25 egz.)
  • Arkusze obliczeniowe z kluczem do wersji C30 (25 egz.)


Dowiedz się więcej o szkoleniu, którego zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 15.04.2019 r. do dnia 30.12.2019 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
274.27zł
309.02zł
-
309.02zł
157.39zł
165.26zł
5%
165.26zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu