Tacy sami, czy inni? Listy do Osób Niepełnosprawnych.

Tacy sami, czy inni? Listy do Osób Niepełnosprawnych.
Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Autor/Autorzy:
Wydawca:
Rok:
1 998
ISBN:
83-901381-0-9
Format:
14.5x20.5cm
Oprawa:
Miękka
Liczba stron:
112
3.15zł

"Publikacja ta składa się z cyklu dziesięciu listów, z których każdy poprzedzony jest stosownym mottem. Mottem przewodnim całego opracowania, a zwłaszcza listu pierwszego, uczyniono myśl Prof. Marii Grzegorzewskiej — Twórcy Polskiej Pedagogiki Specjalnej: „nie ma Kaleki, jest Człowiek", którą proponuje się współcześnie odczytywać jako: „nie ma Osoby Niepełnosprawnej, jest Człowiek". Określenie to wskazuje na potrzebę Waszej integracji społecznej, ze wszystkimi tego pojęcia konsekwencjami, które zasygnalizowano w kolejnych listach.
W listach poruszono także problem Waszego uprzywilejowania w życiu, mającego formę dodatkowych praw, uprawnień, czy ulg. Tej kwestii poświęcono list siódmy, w którym m. in. ukazano możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na cele rehabilitacyjne, uzyskiwanej w danym roku kalendarzowym w momencie rozliczenia się z urzędem skarbowym z uzyskiwanego dochodu np. z renty inwalidzkiej; możecie również — ale już na zasadach ogólnodostępnych — wystąpić do urzędu skarbowego z umotywowanym wnioskiem o zaniechanie ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku podatkowym.
W publikacji tej poruszono również problemy niepopularne, a wśród nich problem upośledzenia społecznego Osób Niepełnosprawnych, który współcześnie jeszcze występuje.
Zawarto w niej także wiele życzeń. Najogólniej autor tej publikacji życzy Wam sukcesów w wyzwalaniu się z niepełnosprawności i osiągnięcia pełnej rehabilitacji, za którą uważa on możliwość utrzymywania się w życiu z pracy własnych rąk i umysłu."


Tekst na okładce


Artykuł przeceniony - bez prawa zwrotu
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu