Test d2-R

Autorzy: 
Rolf Brickenkamp

Zrewidowana wersja testu d2, który służy do badania uwagi i koncentracji.  Zadanie osoby badanej polega na wykreślaniu w ograniczonym czasie zadanych symboli  spośród innych podobnych. Wyniki testu dostarczają wskaźników uwagi pozwalających na ocenę zdolności do koncentracji, tempa pracy, dokładności wykonywania testu oraz  stałości lub zmienności wyników testowych.

Zmiany w d2-R względem d2 to: dodany Arkusz ćwiczeniowy, na którym są instrukcje, przykłady i ćwiczenia, zwiększona liczba znaków w każdym wierszu, samokopiujący arkusz służący do oceny wykonania, uproszczone obliczanie wskaźników.  

Normy zostaną opracowane dla ogólnopolskiej populacji osób dorosłych w wieku 20-79 lat.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu