Test Plam Atramentowych Rorschacha

Autorzy: 
Alicja Czerederecka z Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Test Plam Atramentowych Rorschacha służy do diagnozy osobowości. Polska normalizacja, w której wykorzystany zostanie system Exnera, obejmie osoby dorosłe w wieku 20-65 lat. Przewidywane jest także badanie szeregu grup klinicznych i porównanie ich wyników z wynikami uzyskanymi przez grupy kontrolne.

wróć

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu