Wszystkie testy

Wyświetl:
Sortuj według:
Wyświetla tylko literę: r
RFFT - Test Płynności Figuralnej Ruffa
Autor testu:
Ronald M. Ruff
Polska standaryzacja:
Emilia Łojek, Joanna Stańczak (2005)
Wiek:
młodzież, dorośli
Procedura:
badanie indywidualne; czas ograniczony - 5 min
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C - Tylko dla psychologów
663.54zł
RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu
Autor testu:
Karen Bryan
Autor adaptacji:
Emilia Łojek (2007)
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne; czas nieograniczony - przeciętnie ok.60 min.
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); neurologopedzi - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii oraz szkoleniu z konkretnego testu
1 598.56zł
$nbsp;
RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera
Autorzy testu:
J. B. Rotter, M. I. Lah, J. E. Rafferty
Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2008)
Wiek:
Dzieci, młodzież, dorośli.
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20-25 minut przybliżony czas obliczania wynik
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C - Tylko dla psychologów
692.74zł
ROR Test Rorschacha - tablice
Autor:
Herman Rorschach
Wiek:
Dzieci, młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne; czas badania: nieograniczony
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C - Tylko dla psychologów
442.00zł
$nbsp;
RVS - Skala Wartości Rokeacha
Autor testu:
Milton Rokeach
Polska adaptacja:
Pracownia Testów Psychologicznych PTP
Podręcznik:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Bitner (2011)
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15–20 minut.
Użytkownicy testu:
Psychologowie, inni specjaliści (pedagodzy, socjolodzy, filozofowie) wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, filozoficznych
Kategoria testu:
A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów
354.60zł
 

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu