TMS-Plus - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Plus

Polska standaryzacja:
Aleksandra Jaworowska
Autorzy podręcznika::
Aleksandra Jaworowska, Teresa Szustrowa (2000)
Wiek:
Młodzież, dorośli.
Procedura::
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 60 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna.

Opis: TMS Plus składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii (A, B, C, D, E), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych. TMS Plus jest trudniejszy od TMS-K i TMS-R.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność

Trafność: istotne korelacje z ocenami szkolnymi dla populacji uczniów szkół średnich oraz z wynikami WAIS-R dla populacji dorosłych między 55. a 79. rokiem życia.

Normy: dla uczniów szkół średnich w wieku od 15-19 lat; dla dorosłych w wieku 20-79 lat (próby ogólnopolskie); dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Zastosowanie: przede wszystkim do celów selekcyjnych w populacji młodzieży i dorosłych

Elementy do wersji papier-ołówek:

  • Komplet (podręcznik z polską normalizacją, komplet dwóch podręczników oryginalnych, 5 zeszytów testowych, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
  • Podręcznik z polską normalizacją (podręcznik do wszystkich form wersji Standard)
  • Test Matryc Ravena - Zarys ogólny (podręcznik oryginalny)
  • Test Matryc Ravena - Wersja standard (podręcznik oryginalny)
  • Zeszyty testowe (5 egz.)
  • Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
  • Klucz

 

Oprócz wersji papier-ołówek test TMS-Plus dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

*Licencji badaniowych (z raportem) i licencji badawczych (bez raportu) nie można łączyć w ramach jednego konta użytkownika Epsilon.

Specjalna oferta dla studentów i pracowników naukowych uczelni - Zobacz.

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.


Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-TMS Plus wprowadzenie wyników

 

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
698.92zł
788.80zł
-
788.80zł
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
277.09zł
340.82zł
23%
340.82zł
14.24zł
17.51zł
23%
17.51zł
9.00zł
11.07zł
23%
11.07zł
6.75zł
8.30zł
23%
8.30zł
2.40zł
2.95zł
23%
2.95zł
130.76zł
137.30zł
5%
137.30zł
165.69zł
173.97zł
5%
173.97zł
97.23zł
102.09zł
5%
102.09zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu