Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Uroczystość Profesora Johna Ravena

2019-04-16

W ostatni czwartek gościliśmy w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa KUL Panu Profesorowi Johnowi Ravenowi.

Osiągnięcia naukowe prof. Johna Ravena mają światowy zasięg. Największą zasługą Profesora dla psychologii jest konstrukcja The Progressive Matrices Tests Advanced oraz podjęcie działań walidacyjnych nad całą baterią testów inteligencji, które doprowadziły do ich międzynarodowej standaryzacji w krajach europejskich, w obu Amerykach, Azji i Afryce. Nasza współpraca z Profesorem rozpoczęła się na przełomie lat 80’ i 90’. Testy Matryc Ravena to jedne z pierwszych narzędzi ze światowego kanonu, których adaptacje trafiły w ręce polskich psychologów.

Osiągnięcia naukowe Profesora wywarły ogromny wpływ na prowadzenie diagnostyki psychologicznej na całym świecie i działały inspirująco na rozwój nowych horyzontów badawczych w psychologii. Ostatnie przedsięwzięcia naukowe prof. Johna Ravena skupiają się na siłach społecznych sterujących zachowaniem  jednostek ludzkich, jak i zachowaniami zbiorowymi w obszarze szeroko rozumianej socjocybernetyki.

Jesteśmy dumni, że na przełomie ostatnich 30 lat mogliśmy współpracować z tak wybitnym naukowcem.

Uroczystość Profesora Johna Ravena
Uroczystość Profesora Johna Ravena
Uroczystość Profesora Johna Ravena
Uroczystość Profesora Johna Ravena
1/4
wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu