Konto użytkownika

Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Wprowadź adres e-mail ponownie w celu uniknięcia pomyłki.
Wybierz hasło do konta; musi zawierać co najmniej 5 znaków.
Konto na stronie practest.com.pl/ksiegarnia-symptomy jest kontem imiennym i może korzystać z niego wyłącznie osoba, której dane zostały podane przy zakładaniu konta a następnie zweryfikowane przy nadawaniu statusu psychologa (jeżeli konto podlegało takiej weryfikacji). Danych konta nie należy udostępniać osobom trzecim. Dane do logowania powinny zostać zapamiętane i nie należy ich zapisywać, zwłaszcza w miejscu widocznym dla innych osób. Testy psychologiczne nie powinny być dostępne dla osób nieupoważnionych. Prosimy wszystkich psychologów o szczególną ochronę swojego konta.
Dane osobowe
(First name)
(Last name)
(Phone)
(Workplace)
Zakup niektórych testów w naszej księgarni jest możliwy tylko dla psychologów. Zaznacz to pole, jeśli posiadasz dyplom psychologa. Po zarejestrowaniu się należy wysłać kopię dyplomu do księgarni. Musisz także podać numer swojego dyplomu. (Purchase some tests in our bookstore is possible only for psychologists. Check this box, if you have a diploma in psychology. You must then send a copy of the diploma to the bookstore. You must also specify the number of your diploma. Content of this field will not be shown publicly.) Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB
Dozwolone rozszerzenia: jpg jpeg pdf
Jeżeli dyplom jest na nazwisko panieńskie to należy także wysłać kopię dowodu osobistego lub aktu ślubu.
Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB
Dozwolone rozszerzenia: jpg jpeg pdf
Dane odbiorcy
(First name)
(Last name)
(Company)
(Tax ID)
(Street / number)
(Street / number)
(City)
(Zip code)
(Phone)
Dane nabywcy (do faktury)
Newslettery
Wybierz Newslettery z których chcesz dostawać wiadomości.
Warunki korzystania z Serwisu

Rejestrując się na stronie www.practest.com.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, przygotowania oferty oraz komunikacji z klientem.

Jednocześnie Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. zapewnia, że zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Treść regulaminu jest dostępna po kliknięciu w ten link.

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu