Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Walne zebranie WOT PTP oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP

2018-02-20
piątek, 16 lutego 2018 r. odbył się Zjazd Szkoleniowy Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, połączony ze Zwyczajnym Walnym Zebraniem Oddziału. Pracownię reprezentowały Urszula Brzezińska i dr Emilia Wrocławska-Warchala.
Zjazd rozpoczął się wykładem (połączonym z dyskusją) Marii Król-Fijewskiej i Piotra Fijewskiego. Certyfikowani superwizorzy psychoterapii PTP opowiedzieli o tym, jak nowoczesną wiedzę na temat doświadczania można wykorzystać w życiu codziennym i  w psychoterapii. 
Druga część Zjazdu poświęcona była na obrady walnego zebrania członków WOT PTP. Przyjęto sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r. Ustępujący Zarząd Oddziału został powołany na kolejną kadencję w tym samym składzie; zmiany personalne pojawiły się za to w Komisji Rewizyjnej. Z przyczyn formalnych nie udało się wybrać delegatów WOT PTP na zaplanowane na listopad 2018 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ale zebrano pisemne deklaracje osób, które chciałyby reprezentować WOT PTP na tym wydarzeniu.
Zjazd zakończył się wykładem prof. Adama Tarnowskiego na temat certyfikatu EuroPsy. EuroPsy jest standardem funkcjonującym w 22 krajach europejskich, certyfikat ten potwierdza kwalifikacje zawodowe psychologa, pomimo często różnych dróg kształcenia. Wprowadzenie certyfikatu w Polsce zwiększy uznawalność naszych kompetencji w Europie. Adam Tarnowski wspomniał również o certyfikacie dla użytkowników testów w biznesie EFPA EuroTest-WO, nad którym pracuje Polska Komisja Certyfikacyjna NAC_PL, powoływana przez PTP. Psychologia pracy i organizacji jest obecnie jedynym obszarem psychologii, który propaguje profesjonalną ścieżkę rozwoju dla diagnostów i konsultantów, oraz europejskie standardy dla użytkowników testów EFPA EuroTest.
Następnego dnia, w sobotę 17 lutego, miał miejsce II Zjazd Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Walne Zebranie członków Sekcji. Z ramienia Pracowni w  zjeździe uczestniczyła Joanna Stańczak.
Część merytoryczną Zjazdu rozpoczął dr Piotr Zieliński, który przybliżał najnowszą metodę pozwalającą na tworzenie lepszych norm z ograniczonej próby normalizacyjnej - continuous norming. Warto zaznaczyć, że już korzystamy z tych innowacyjnych rozwiązań w Pracowni, przy konstrukcji nowych narzędzi. Kolejnym prelegentem był prof. Jerzy Brzeziński, który opowiedział o standardach etycznych diagnozy psychologicznej. W dyskusji poruszono temat Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, nad nowelizacją którego trwają prace w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. . Na 2018 r. zaplanowane są szeroko zakrojone konsultacje projektu oraz przeprowadzenie ankiety dotyczącej najbardziej spornych kwestii. Do udziału w  ankiecie zaproszeni mieliby zostać nie tylko psychologowie, ale również przedstawiciele potencjalnych odbiorców i zleceniodawców oddziaływań psychologicznych. Ukończony projekt nowelizacji Kodeksu miałby zostać przedstawiony i poddany pod dyskusję i głosowanie na zaplanowanym na jesień Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
Druga część Zjazdu Sekcji Diagnozy, poświęcana była również na obrady walnego zebrania członków Sekcji. Przyjęto sprawozdania Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r.
Część trzecia Zjazdu poświęcona była prezentacji prac specjalnych zespołów d.s. diagnozy psychologicznej. Rozpoczęła się ona wykładem prof. Władysława Jacka Paluchowskiego, który przybliżył prace zespołu d.s. diagnostyki osób z niepełnosprawnościami. Zespół opracował wytyczne do stosowania „Standardów diagnozy psychologicznej” w badaniu osób z niepełnosprawnością wówczas, gdy celem diagnozy nie jest ocena samej niepełnosprawności. Część z zaproponowanych komentarzy, mających charakter uniwersalny, włączono do standardów ogólnych. Pozostałe zostały przedyskutowane i zaakceptowane po wprowadzeniu drobnych zmian. Wytyczne będą dostępne do osób zainteresowanych na stronie Sekcji. Prof. Grażyna Krasowicz-Kupis opowiedziała o pracach zespołu d.s. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji –standardów skierowanych do psychologów pracujących w poradniach. Wypracowane przez Zespół pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka standardy, mają być wkrótce wydane i będą dystrybuowane nieodpłatnie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W planach jest opracowanie podobnego dokumentu dla psychologów pracujących w szkołach; inicjatywę tę miałoby wspierać Ministerstwo Edukacji Narodowej.
To był bardzo interesujący weekend dla wszystkich zainteresowanych aktywnością i rozwojem środowiska psychologów zrzeszonych w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gratulujemy wszystkim Delegatom obejmującym istotne funkcje w strukturach PTP i liczymy na dalsze owocne prace WOT PTP i Sekcji Diagnozy PTP.

Miniony weekend obfitował w wyjątkowo interesujące wydarzenia. 

W piątek, 16 lutego 2018 r. odbył się Zjazd Szkoleniowy Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, połączony ze Zwyczajnym Walnym Zebraniem Oddziału. Pracownię reprezentowały Urszula Brzezińska i dr Emilia Wrocławska-Warchala.

Zjazd rozpoczął się wykładem (połączonym z dyskusją) Marii Król-Fijewskiej i Piotra Fijewskiego. Certyfikowani superwizorzy psychoterapii PTP opowiedzieli o tym, jak nowoczesną wiedzę na temat doświadczania można wykorzystać w życiu codziennym i w psychoterapii

Druga część Zjazdu poświęcona była na obrady walnego zebrania członków WOT PTP. Przyjęto sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r. Ustępujący Zarząd Oddziału został powołany na kolejną kadencję w tym samym składzie; zmiany personalne pojawiły się za to w Komisji Rewizyjnej. Z przyczyn formalnych nie udało się wybrać delegatów WOT PTP na zaplanowane na listopad 2018 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ale zebrano pisemne deklaracje osób, które chciałyby reprezentować WOT PTP na tym wydarzeniu.

Zjazd zakończył się wykładem prof. Adama Tarnowskiego na temat certyfikatu EuroPsy. EuroPsy jest standardem funkcjonującym w 22 krajach europejskich, certyfikat ten potwierdza kwalifikacje zawodowe psychologa, pomimo często różnych dróg kształcenia. Wprowadzenie certyfikatu w Polsce zwiększy uznawalność naszych kompetencji w Europie. Adam Tarnowski wspomniał również o certyfikacie dla użytkowników testów w biznesie EFPA EuroTest-WO, nad którym pracuje Polska Komisja Certyfikacyjna NAC_PL, powoływana przez PTP. Psychologia pracy i organizacji jest obecnie jedynym obszarem psychologii, który propaguje profesjonalną ścieżkę rozwoju dla diagnostów i konsultantów, oraz europejskie standardy dla użytkowników testów EFPA EuroTest.

Następnego dnia, w sobotę 17 lutego, miał miejsce II Zjazd Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Walne Zebranie członków Sekcji. Z ramienia Pracowni w zjeździe uczestniczyła Joanna Stańczak.

Część merytoryczną Zjazdu rozpoczął dr Piotr Zieliński, który przybliżał najnowszą metodę pozwalającą na tworzenie lepszych norm z ograniczonej próby normalizacyjnej - continuous norming. Warto zaznaczyć, że już korzystamy z tych innowacyjnych rozwiązań w Pracowni, przy konstrukcji nowych narzędzi. Kolejnym prelegentem był prof. Jerzy Brzeziński, który opowiedział o standardach etycznych diagnozy psychologicznej. W dyskusji poruszono temat Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, nad nowelizacją którego trwają prace w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Na 2018 r. zaplanowane są szeroko zakrojone konsultacje projektu oraz przeprowadzenie ankiety dotyczącej najbardziej spornych kwestii. Do udziału w  ankiecie zaproszeni mieliby zostać nie tylko psychologowie, ale również przedstawiciele potencjalnych odbiorców i zleceniodawców oddziaływań psychologicznych. Ukończony projekt nowelizacji Kodeksu miałby zostać przedstawiony i poddany pod dyskusję i głosowanie na zaplanowanym na jesień Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Druga część Zjazdu Sekcji Diagnozy, poświęcana była również na obrady walnego zebrania członków Sekcji. Przyjęto sprawozdania Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r.

Część trzecia Zjazdu poświęcona była prezentacji prac specjalnych zespołów d.s. diagnozy psychologicznej. Rozpoczęła się ona wykładem prof. Władysława Jacka Paluchowskiego, który przybliżył prace zespołu d.s. diagnostyki osób z niepełnosprawnościami. Zespół opracował wytyczne do stosowania „Standardów diagnozy psychologicznej” w badaniu osób z niepełnosprawnością wówczas, gdy celem diagnozy nie jest ocena samej niepełnosprawności. Część z zaproponowanych komentarzy, mających charakter uniwersalny, włączono do standardów ogólnych. Pozostałe zostały przedyskutowane i zaakceptowane po wprowadzeniu drobnych zmian. Wytyczne będą dostępne dla osób zainteresowanych na stronie Sekcji. Prof. Grażyna Krasowicz-Kupis opowiedziała o pracach zespołu d.s. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji – standardów skierowanych do psychologów pracujących w poradniach. Wypracowane przez Zespół pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka standardy, mają być wkrótce wydane i będą dystrybuowane nieodpłatnie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W planach jest opracowanie podobnego dokumentu dla psychologów pracujących w szkołach; inicjatywę tę miałoby wspierać Ministerstwo Edukacji Narodowej.


To był bardzo interesujący weekend dla wszystkich zainteresowanych aktywnością i rozwojem środowiska psychologów zrzeszonych w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gratulujemy wszystkim Delegatom obejmującym istotne funkcje w strukturach PTP i liczymy na dalsze owocne prace WOT PTP i Sekcji Diagnozy PTP.

Walne zebranie WOT PTP oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP
Walne zebranie WOT PTP oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP
Walne zebranie WOT PTP oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP
Walne zebranie WOT PTP oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP
Walne zebranie WOT PTP oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP
1/5
wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu