Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Wkrótce w sprzedaży CONNERS 3 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD

2018-01-08

Kwestionariusze CONNERS 3 to znakomite narzędzia pomocnicze służące do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka. CONNERS 3 może służyć do badań przesiewowych, a także badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikowania jej w razie potrzeby. Mogą również być wykorzystywane do badań naukowych nad ADHD, CD i ODD, np. w projektach dotyczących ewaluacji nowych form terapii.

W skład baterii wchodzą: dwie wersje dla nauczyciela (pełna i skrócona), dwie wersje dla rodzica (pełna i skrócona) oraz dwie wersje do samoopisu (pełna i skrócona, te ostatnie przeznaczone dla grupy wiekowej 8-18 lat). Równoległe stosowanie wersji dla rodzica i dla nauczyciela pozwala na porównanie sposobu funkcjonowania dziecka w domu i w szkole. Zbieranie ocen od więcej niż jednego nauczyciela pozwala z kolei na porównanie funkcjonowanie dziecka na lekcjach różnych przedmiotów i szerszą ocenę stopnia przystosowania do środowiska szkolnego.

Czas wypełniania pełnej wersji wynosi 20-25 minut, wersji skróconej 10 minut.

  • Pełne wersje dają pełniejszy obraz sposobu funkcjonowania dziecka i są rekomendowane do zastosowania przy pierwszej diagnozie, jak i kolejnych badaniach służących pełnej ocenie zachodzących zmian.
  • Wersje skrócone pozwalają na ocenę kluczowych obszarów problemowych takich jak nieuwaga, nadaktywność/impulsywność, problemy z nauką, trudności w zakresie funkcji wykonawczych, agresja i trudności w relacjach z rówieśnikami, mogą być zatem bardzo przydatne w sytuacji, gdy czas badania jest ograniczony lub chcemy po raz kolejny ocenić postępy w terapii. 

Kwestionariusze zawierają skale treściowe (Nieuwaga, Nadaktywność/Impulsywność, Problemy z nauką, Funkcje wykonawcze, Nieposłuszeństwo/Agresja, Relacje z rówieśnikami, Relacje z rodziną), skale kontrolne (Wrażenie pozytywne, Wrażenie negatywmne, Wskaźnik niespójności), skale objawowe DSM (ADHD – deficyt uwagi, ADHD – nadaktywność/impulsywność, Zaburzenia zachowania, Zaburzenia opozycyjno-buntownicze), a także dodatkowe pytania (pytania przesiewowe, pytania dotyczące nieprzystosowania, dodatkowe pytania otwarte).

Specyficzny sposób przeliczania wyników pozwala na określenie prawdopodobieństwa (w procentach) występowania ADHD.

Zestaw Kwestionariuszy CONNERS 3 trafi do sprzedaży w maju 2018 r.

Już teraz zapisz się na szkolenie z CONNERS 3!

 wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu