Wypalenie zawodowe - diagnoza profilowa

Tytuł szkolenia

Wypalenie zawodowe - diagnoza profilowa

Termin

19.06.2018

Godziny

11.00 - 16.30

Prowadzenie

Urszula Brzezińska, Emilia Wrocławska-Warchala

Cena

Szkolenie - 225 zł, Praca zaliczeniowa - 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia


LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

Charakterystyka narzędzia

LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

Autor:
Massimo Santinello

Polska adaptacja:

Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Kwestionariusz służy do pomiaru wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom. Uwzględnia następujące wymiary wypalenia zawodowego:   

 • wyczerpanie psychofizyczne,
 • pogorszenie relacji,
 • nieefektywność zawodową,
 • rozczarowanie.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z procedurą badania kwestionariuszem, jego właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji (z uwzględnieniem interpretacji psychometrycznej, psychologicznej i w kontekście środowiska pracy).

Szczegółowy program szkolenia certyfikacyjnego będzie obejmować następujące zagadnienia:

 1. Przedmiot badania – elementarna wiedza o badanym zjawisku: wypalenie zawodowe jako syndrom wpływający na satysfakcje z pracy.

 1. Zastosowanie narzędzia w procesach HRowych.
 2. Opis metody: budowa, struktura, charakter pozycji testowych, rodzaje wyników; ćwiczenia praktyczne.
 3. Wartość psychometryczna metody: trafność, rzetelność, błąd pomiaru, normy.
 4. Procedura badania:
  1. warunki badania
  2. sposób prowadzenia badania
  3. instrukcja i sposób rejestrowania odpowiedzi
  4. ćwiczenia praktyczne
 5. Sposób opracowania wyników:
  1. Obliczanie wyników surowych i ich przekształcanie w wyniki przeliczone
  2. Korzystanie z norm zawartych w podręczniku
  3. Ćwiczenia praktyczne
 6. Interpretacja wyników
  1. Psychometryczna i psychologiczna interpretacja wyników
  2. Sens poszczególnych wyników w skalach lub wskaźników
  3. Interpretacja poszczególnych wskaźników i całościowa interpretacja wyników
  4. Ćwiczenia praktyczne
 7. Zasady etyczne prowadzenia badań testami w organizacji – kontrakt, świadoma zgoda, informacje zwrotne.

 

CENA ZA SZKOLENIE (225,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

 • jednodniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zailczeniowej
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy  - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu LBQ i uprawniający do jego nabywania

 

O PROWADZĄCYCH


  
Urszula Brzezińska
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie.
e.wroclawska@practest.com.pl

 Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu