TZJ - Test Zdolności Językowych

Autor testu i podręcznika:
Marcin Wojtowicz (2006)
Wiek:
Uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, uczęszczający do gimnazjum, dorośli
Procedura:
Badanie grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 50 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie, pedagodzy, nauczyciele języka (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, pedagogicznych lub językowych)
Kategoria testu:
A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

Test przeznaczony do diagnozy zdolności językowych, rozumianych jako zdolności do nauki języków obcych.

Opis: TZJ składa się z 43 pozycji pogrupowanych w czternaście rodzajów zadań. Zadania te tworzą trzy odrębne skale. Są to: Dyskurs (umiejętność operowania tekstem jako całością), Słownictwo (zasób słów i form znaczeniowych oraz umiejętność ich wykorzystania w tekście) i Gramatyka (zdolność do dostrzegania relacji dotyczących budowy słów i zdań). W każdej skali znajdują się pozycje testowe odnoszące się do sprawności językowych związanych mówieniem i pisaniem (zdolności produktywne) oraz słuchaniem i czytaniem (zdolności receptywne). Część zadań ma charakter otwarty, część - zamknięty. Materiał testowy pochodzi głównie z języka polskiego, ale wykorzystano także elementy języka angielskiego, hinduskiego, hiszpańskiego, łaciny oraz języka fikcyjnego. W podręczniku testowym znajdują się szczegółowe zasady oceny odpowiedzi wraz z przykładami.

Rzetelność: bardzo wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego, niższa - wyników poszczególnych skal; bardzo wysokie współczynniki zgodności ocen sędziów kompetentnych obliczane dla zadań mających charakter otwarty.

Trafność: potwierdzona na podstawie korelacji z Wałbrzyskim Testem Predyspozycji Językowych, ocenami z języków obcych, deklarowaną znajomością języków obcych.

Normy: dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów gimnazjum oraz osób dorosłych.

Zastosowanie: selekcja uczniów do profilowanych klas językowych, poradnictwo pedagogiczne, prognoza możliwości szybkiego opanowania nowego języka obcego.

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
188.51zł
204.88zł
-
204.88zł
149.90zł
157.39zł
5%
157.39zł
38.61zł
47.49zł
23%
47.49zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu