logo
logo

Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa („Administrator” lub „Pracownia”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email: iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia (umowy), w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych, a także w celu weryfikacji, czy Kupujący jest uprawniony do nabywania określonych produktów dostępnych wyłącznie dla psychologów. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody Kupującego, jak i prowadzenia marketingu własnych produktów i usług Administratora. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Administratora także do przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, adres korespondencyjny, NIP, miejsce pracy,) jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania wskazanych danych osobowych Pracownia nie będzie w stanie zrealizować zamówienia.

Niektóre produkty w Pracowni są dostępne wyłącznie dla psychologów. W takim wypadku Kupujący jest zobowiązany podać dodatkowo numer dyplomu a także przesłać celem zweryfikowania skan dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie (w przypadku zmiany danych osobowych po uzyskaniu dyplomu, konieczne jest przedstawienie dodatkowego dokumentu potwierdzającego dane). Podanie wskazanych danych osobowych jest dobrowolne przy czym stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy. W przypadku nie udostępnieni a wskazanych danych nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, jeżeli zamówiony produkt jest dostępny wyłącznie dla psychologów.

Twoje dane osobowe, które przekazałeś Pracowni będą przetwarzane w celu wykonania umów dotyczących udziału w szkoleniach, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych oraz w celu weryfikacji, czy spełniasz niezbędne warunki uczestnictwa w szkoleniu. Podanie danych osobowych wymaganych przy zapisie na szkolenie jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są w tym celu niezbędne. W przypadku gdy będziesz chciał nam ich podać, nie będziemy w stanie umożliwić Ci udziału w szkoleniu.

Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Dane osobowe są wykorzystywane na własny użytek Administratora. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym firmy kurierskie zajmujące się dostarczeniem zamawianych produktów oraz firmy zajmujące się obsługą płatności za zamówione produkty. Dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na:

a) wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np. telefonicznie.

 

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym m.in. firmy zajmujące się obsługą płatności lub zakwaterowaniem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia (umowy), dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy przez Księgarnię oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Księgarnię lub przeciwko Księgarni, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe. Zapewnienie dostępu do szkolenia wymaga wykorzystania kanałów komunikacji takich jak adres e-mail lub numer telefonu w celu nawiązania kontaktu z klientem.

 

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email:iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

 

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙