logo
logo

Zasady sprzedaży testów i książek

Uprawnienia do zakupu

Książki w naszej ofercie, również pozycje specjalistyczne z zakresu psychologii i nauk pokrewnych, są dostępne dla wszystkich. Opisy książek umieszczone na naszej stronie pochodzą od wydawców (chyba, że zaznaczono inaczej).

Testy sprzedajemy:

 • psychologom legitymującym się dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych (wszystkie testy),
 • innym specjalistom (jedynie testy przeznaczone dla ich grupy zawodowej) po spełnieniu wymagań potrzebnych do zakupu, zgodnie z kategoriami dostępności do testów, ustalonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologicze,
  Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów
 • studentom i doktorantom posiadającym pisemne upoważnienie od promotora.
  Dowiedz się więcej 

W celu uzyskania potwierdzenia uprawnień należy przedstawić dyplom ukończenia studiów magisterskich, co można zrobić na jeden z poniższych sposobów:

 • okazać w stacjonarnej Księgarni Symptomy, 
 • wczytać skan przy rejestracji konta w sklepie internetowym, 
 • przysłać skan mailem na adres testshop@practest.com.pl, 
 • przesłać ksero pocztą na adres Pracowni Testów Psychologicznych PTP,
 • przesłać ksero faksem na nr 22 841 29 12. 

Dyplom magisterski jest weryfikowany przez naszego pracownika, a uprawnienia są zapisywane w naszym systemie sprzedażowym. Po weryfikacji skan jest kasowany, a kserokopia niszczona. Zakup testów jest możliwy dopiero po weryfikacji dyplomu, co może potrwać do paru dni. O weryfikacji klient zostaje powiadomiony mailem.

Nie jest akceptowane zamawianie dla osób trzecich, których uprawnienia do stosowania zamawianych testów nie zostały udokumentowane.

Sposoby zakupu

 • W stacjonarnej Księgarni Symptomy, na ul. Belwederskiej 6A, 00-762 Warszawa. 
  Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 11.00–18.00.
  Kontakt: tel. 22 841 37 65, faks 22 841 29 12, testshop@practest.com.pl
 • W sklepie internetowym www.practesct.com.pl
 • Poprzez wysłanie formularza (załączonego poniżej):
  • pocztą, na adres: Pracownia Testów Psychologicznych Sp. z o.o., KSIĘGARNIA SYMPTOMY, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa,
  • faksem: 22 841 29 12,
  • e-mailem (skan formularza): testshop@practest.com.pl.

Pobierz formularz zamówienia: formularz zamówienia w pdf, formularz zamówienia w Wordzie

W przypadku zamówień składanych na testy psychologiczne formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do zakupu danego testu.

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.

Zasady zakupu

 • Zakup przez sklep internetowy jest możliwy wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na naszej stronie. 
 • W przypadku zakupu testów przez osobę reprezentującą firmę zatrudniającą profesjonalistów, którzy posiadają uprawnienia do posługiwania się testami, dokonanie zakupu możliwe jest wyłącznie na podstawie imiennego zamówienia/upoważnienia z reprezentowanej firmy, podpisanego przez osobę, która testami będzie się posługiwać i której dyplom jest już zarejestrowany w naszym systemie.
 • Jeżeli w instytucji zmienia się psycholog, należy ponownie przejść ścieżkę weryfikacji przedstawiając dyplom ukończenia magisterskich studiów psychologicznych nowej osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa.
 • Prosimy nie powielać zamówień. Jeśli zamówienie zostało wysłane faksem, nie należy wysyłać go pocztą ani zamawiać powtórnie poprzez księgarnię internetową lub e-mailem. Jeżeli z powodu podwójnie wysłanego zamówienia otrzymają Państwo towar dwa razy, reklamacja nie będzie uwzględniona. Również, w przypadku prośby o przyspieszenia wysyłki, należy wyraźnie zaznaczyć, że prośba dotyczy zamówienia już wysłanego.
 • Jeśli kilka zamówień ma być wysłanych w jednej przesyłce, prosimy o informację w tej sprawie na każdym zamówieniu, zwłaszcza na pierwszym (wstrzymamy się wówczas z jego realizacją). Zwykle łączymy zamówienia do tego samego adresata, ale jeśli taka informacja nie znalazła się na zamówieniu i paczki wysłane zostaną oddzielnie, klient opłaci koszty przesyłki każdej z nich.
 • W związku ze sposobem zaokrąglania VAT wartości na fakturze przy zakupie kilku pozycji (lub kilku egzemplarzy tej samej pozycji) mogą różnić się od tych wynikających z arytmetycznego zliczenia wartości zamówienia. Jest to dopuszczalne (zgodne z Ustawą o Podatku VAT). Reklamacje faktur z powodu kilkugroszowych różnic nie będą uwzględniane.
 • W związku ze zmianą od 1.01.2020 r. przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów informujemy, że chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed rozpoczęciem zakupu. Nie mamy możliwości wpisania numeru NIP na paragon, w związku z tym po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości otrzymania do niego faktury. Dotyczy to także zamówień wysyłkowych.
 • Na fakturze komplety testów rozpisane są na poszczególne pozycje z uwagi na różne stawki VAT. Nie możemy wpisać kompletu jako jednej pozycji na fakturze.
 • Termin realizacji zamówienia: do dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Dział Handlowy zamówienia.
 • Studentom i doktorantom testy sprzedajemy zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce Dla studentów i doktorantów.

Koszty wysyłki

Koszt zakupu do 100 zł

Poczta Polska (Pocztex) – 13,00 zł
Poczta Polska (Pocztex)
(pobranie) – 17,99 zł
Przesyłka kurierska – 19,00 zł
Przesyłka kurierska
(pobranie) – 24,00 zł
Paczkomat InPost – 13,00 zł
*dostępne tylko przy zamówieniach przez sklep internetowy

Koszt zakupu powyżej 100 zł

Poczta Polska (Pocztex) – 0,00 zł
Poczta Polska (Pocztex)
(pobranie) – 0,00 zł
Przesyłka kurierska – 19,00 zł
Przesyłka kurierska
(pobranie) – 24,00 zł
Paczkomat InPost – 0,00 zł
*dostępne tylko przy zamówieniach przez sklep internetowy

Koszt zakupu powyżej 750 zł

Poczta Polska (Pocztex) – 0,00 zł
Poczta Polska (Pocztex)
(pobranie) – 0,00 zł
Przesyłka kurierska – 0,00 zł
Przesyłka kurierska
(pobranie) – 0,00 zł
Paczkomat InPost – 0,00 zł
*dostępne tylko przy zamówieniach przez sklep internetowy

UWAGA! Jeżeli nie z naszej winy (np. nieodebranie paczki w terminie itp.) musimy wysyłać paczkę ponownie, 
Klient pokrywa rzeczywisty (wg wagi paczki) koszt zwrotu i ponownej wysyłki (poczta + pakowanie).

Koszty wysyłki za granicę ustalane są indywidualnie w zależności od kraju przeznaczenia i wagi paczki.

Reklamacje

 • Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, skontrolować jakość otrzymanego towaru oraz sprawdzić, czy ilość i rodzaj towaru są zgodne z zamówieniem, i zgłosić ewentualną reklamację do Działu Handlowego Pracowni Testów Psychologicznych PTP na adres e-mail: testshop@practest.com.pl.
 • Reklamacje towaru zakupionego regulują przepisy o rękojmi (art. 556–576 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z nimi, w przypadku zakupu dokonywanego przez przedsiębiorcę należy po odbiorze, bez nieuzasadnionej zwłoki sprawdzić jakość przysłanego towaru oraz czy ilość i rodzaj towaru są zgodne z zamówieniem i natychmiast zgłosić do Działu Handlowego ewentualną reklamację.
 • Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, powinien odesłać towar na adres Księgarni Symptomy przesyłką pocztową.
 • Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Bieg terminu do odstąpienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu i powinien zostać wysłany na adres Księgarni Symptomy (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).
 • Dział Handlowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Dział Handlowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Dział Handlowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia, Dział Handlowy nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać osobie upoważnionej przez Dział Handlowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Dział Handlowy zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Dział Handlowy odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Księgarni Symptomy (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).
 • W przypadku, gdy opakowanie przesyłki dostarczonej do Kupującego posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.
 • Składając reklamację zakupionych towarów Kupujący powinien podać dokładny opis wady towaru, okoliczności jej wystąpienia, załączyć oryginalny dowód zakupu oraz wskazać rachunek bankowy na który miałyby zostać ewentualnie przelane środki pieniężne.
 • Dział Handlowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Książki z wyprzedaży, z obniżoną nie podlegają reklamacjom. Nie dotyczy to książek pełnowartościowych nabywanych w promocjach.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w regulaminie sklepu, który znajduje się na stronie. 
Zobacz regulamin

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙