logo
logo

Dla studentów i doktorantów

Upoważnienie niezbędne do zakupu narzędzi psychometrycznych

Testy psychologiczne udostępniamy psychologom oraz innych specjalistom z wyższym wykształceniem zgodnie z zasadami opracowanymi przez PTP.
Zobacz zasady kategoryzacji testów

Jednakże umożliwiamy studentom i doktorantom zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia badań naukowych w ramach studiów, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 

Warunkiem dokonania zakupu przez studenta lub doktoranta (poza doktorantami posiadającymi dyplom magisterski studiów psychologicznych) jest dostarczenie do Działu Handlowego Pracowni Testów Psychologicznych PTP upoważnienia dla studenta wystawionego przez promotora, pod kierunkiem którego prowadzone są badania. Dotyczy to zarówno zakupu arkuszy testowych, jak i nabycia jednostek badawczych na Platformie Epsilon.

Testy z kategorii C  sprzedajemy wyłącznie studentom i doktorantom studiującym na kierunku psychologia. Upoważnienie musi być podpisane przez promotora będącego psychologiem.

Testy pozostałych kategorii sprzedajemy także studentom i doktorantom innym kierunków, pod warunkiem, że promotor podpisujący upoważnienie posiada uprawnienia do zakupu zamawianych przez studenta testów, zgodnie z kategoryzacja Komisji do Spraw Testów Psychologicznych PTP.

Dokument  należy dokładnie wypełnić (prosimy szczególnie zwrócić uwagę na podanie danych kontaktowych – telefonu i adresu email oraz wybranej opcji płatności i wysyłki). Koniecznie musi się na nim znaleźć poświadczony przez sekretariat/dziekanat podpis promotora (psychologa lub inną osobę mającą uprawnienia do zakupu danych testów) oraz pieczęć uczelni.

Pobierz: upoważnienie dla studenta w PDF, upoważnienie dla studenta w Word

Jeżeli uczelnia wymaga składania zamówień na własnym formularzu, musi on zawierać wszystkie pozycje, które znajdują się na upoważnieniu, opracowanym przez Pracownię (obowiązkowo dane kontaktowe – telefon i adres e-mail oraz informacje o płatności i wysyłce).

Wypełnione upoważnienie należy przesłać:

 • pocztą, na adres: Pracownia Testów Psychologicznych Sp. z o.o., KSIĘGARNIA SYMPTOMY, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa,
 • faksem: 22 841 29 12,
 • e-mailem (skan formularza): testshop@practest.com.pl,

lub dostarczyć osobiście do stacjonarnej Księgarni Symptomy (Belwederska 6A, Warszawa).

Sposoby zakupu

Studenci i doktoranci nie mogą dokonywać zakupu przez księgarnię internetową, a jedynie:

 • stacjonarnej Księgarni Symptomy, na ul. Belwederskiej 6A, 00-762 Warszawa. 
  Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 11.00–18.00.
  Kontakt: tel. 22 841 37 65, faks 22 841 29 12, testshop@practest.com.pl
  Należy przyjść z upoważnieniem. Testy są w ciągłej sprzedaży, nie jest więc potrzebna wcześniejsze ich zamawianie.
 • Poprzez wysyłanie zamówienia:
  • pocztą, na adres: Pracownia Testów Psychologicznych Sp. z o.o., KSIĘGARNIA SYMPTOMY, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa,
  • faksem: 22 841 29 12
  • e-mailem: testshop@practest.com.pl.

Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.

Zakup testów w formie tradycyjnej „papier-ołówek”

 • Studenci i doktoranci mogą kupić wyłącznie arkusze – podręczniki i klucze powinny być dostępne w uczelnianej bibliotece lub laboratorium technik diagnostycznych.
  Ograniczenie to nie dotyczy doktorantów będący absolwentami magisterskich studiów psychologicznych, którzy mogą kupować testy na zasadach ogólnych obowiązujących psychologów.
 • Studenci i doktoranci mogą kupić dowolną liczbę arkuszy – nie trzeba kierować się liczbą sztuk w komplecie.
 • Studenci otrzymują 15% zniżki na zakup arkuszy (doktoranci płaca pełną kwotę). 
 • Dane do przelewu, w celu dokonania przedpłaty, Dział Handlowy wysyła e-mailem po otrzymaniu zamówienia.

Pozostałe zasady ogólne są opisane w zakładce Zasady sprzedaży testów i książek

Zakup e-testów na platformę Epsilon

 • Studenci i doktoranci mogą kupić wyłącznie licencje badawcze (bez raportu) na platformie Epsilon.
 • Studenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz pracownicy naukowi uczelni otrzymują licencje w specjalnej cenie, która jest niższa od ceny katalogowej.
  Zobacz ceny za e-jednostki badawcze (bez raportu)
 • Jeśli jednostki na Platformie nabywane są indywidualnie przez studenta, a nie przez uczelnię, każdy student musi dostarczyć podpisaną indywidualnie Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (plik do pobrania niżej). Dokument należy dostarczyć do Księgarni Symptomy (Belwederska 6A, Warszawa) w dwóch egzemplarzach osobiście lub drogą pocztową. Konieczne jest dostarczenie oryginału umowy (skan lub ksero nie są wystarczające). 

Pobierz: Umowa przetwarzania danych osobowych

Pozostałe zasady ogólne są opisane w zakładce Zasady sprzedaży e-testów

Zapisy na szkolenia

Studenci ostatniego roku studiów wyższych o kierunku psychologia mogą uczestniczyć w organizowanych przez Pracownię szkoleniach, po dostarczeniu z Uczelni zaświadczenia potwierdzającego kierunek i rok studiów.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

1. zarejestrować się na naszej stronie www,

2.  wgrać skan zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego kierunek i rok studiów w  zakładce Twoje konto -> Moje dane -> Wykształcenie (zamiast dyplomu ukończenia studiów),

3. po otrzymaniu drogą mailową komunikatu, że zaświadczenie zostało zweryfikowane pozytywnie, zapisać się na wybrane szkolenie przez naszą stronę www.

W wypadku szkoleń przeznaczonych nie tylko dla psychologów cena jest zróżnicowana: inna cena dla psychologów, inna dla pozostałych specjalistów/osób niebędących psychologami. Studentów obowiązuje cena taka jak dla psychologów, ponieważ nie muszą pisać pracy zaliczeniowej.

Ukończenie szkolenia przez studenta nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do zakupu i stosowania danego testu. Uprawnienia te student uzyskuje dopiero po ukończeniu studiów ze stopniem magistra psychologii.

Doktoranci mogą uczestniczyć w szkoleniach na takich samych zasadach jak inni specjaliści z wykształceniem wyższym magisterskim, zgodnie z zasadami opisanych w zakładce „Kto może się zapisać?” na podstronie danego szkolenia.

Pozostałe zasady ogólne są opisane w zakładce Zasady zapisów na szkolenia

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙