logo
logo

Zasady zapisów na szkolenia

Uprawnienia niezbędne do zapisania się na szkolenie

Psycholog może się zapisać na każde ze szkoleń organizowanych przez Pracownię, a szkolenia służą jedynie doskonaleniu ich umiejętności diagnostycznych przy użyciu konkretnych metod i nie są niezbędne do zakupu testu.

Inni specjaliści mogą zapisać się na szkolenie zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce „Kto może się zapisać?” na podstronie danego szkolenia. 

Przejdź do listy szkoleń

W celu uzyskania uprawnień należy przedstawić dyplom ukończenia studiów magisterskich, co można zrobić na jeden z poniższych sposobów:

 • okazać w stacjonarnej Księgarni Symptomy, 
 • wczytać skan przy rejestracji konta w sklepie internetowym, 
 • przysłać skan mailem na adres testshop@practest.com.pl, 
 • przesłać ksero pocztą na adres Pracowni Testów Psychologicznych PTP,
 • przesłać ksero faksem na nr 22 841 29 12. 

Warunki zapisów na szkolenia online

1. Zapisy na szkolenie online organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP sp. z o.o. rozpoczynają się w momencie ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Pracowni, a kończą w momencie zapełnienia listy uczestników.

2. Aby zapisać się na szkolenie należy: 

 • Założyć konto na stronie www.practest.com.pl
 • Wgrać skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich. Można to zrobić podczas procesu rejestracji lub przez zakładkę Twoje konto -> Moje dane -> Wykształcenie.
 • Jeśli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych (dotyczy to m.in. poradni), przygotować wypełnione oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT.
  Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT
 • Wybrać na stronie internetowej www.practest.com.pl szkolenie i rozpocząć proces zapisu przez kliknięcie Zapisz się, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
 • Ponieważ nie ma możliwości, aby jedna faktura dotyczyła zarówno szkoleń, jak i testów i książek, przed przejściem do płatności należy w koszyku mieć zaznaczone jedynie szkolenia.
 • W przypadku zakupów paru szkoleń w różnych terminach przy finalizacji zamówienia należy mieć w koszyku zaznaczone jedno szkolenie. Po zakończeniu składania zamówienia, należy wrócić do koszyka i przejść do finalizacji zamówienia kolejnego szkolenia.
 • Podczas zapisu należy podać dane do wystawienia faktury. W wypadku, gdy szkolenie opłacane jest przez osobę prywatną, firmę z sektora prywatnego lub jednoosobową działalność gospodarczą, należy:
  • podać dane Nabywcy i wybrać formę płatności PayU lub przelew do 7 dni,
  • wnieść opłatę od razu (PayU) lub najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na konto Pracowni (nr konta zostanie przesłany mailem) umieszczając w tytule przelewu numer zamówienia i nazwę szkolenia,
  • jeśli zapis na szkolenie odbywa się do 7 dni przed szkoleniem, opłatę za szkolenie należy wnieść od razu (PayU). 
 • Opłatę za szkolenie można wnieść nie wcześniej niż 30 dni przed szkoleniem (po otrzymaniu e-maila z informacją, że płatność jest już możliwa).
 • W wypadku, gdy szkolenie opłacane jest przez jednostkę budżetową, podać dane Nabywcy (powiat, gmina) i Odbiorcy (poradnia, szkoła). Wybrać formę płatności -> przelew odroczony (21 dni). Wtedy płatność za to szkolenie będzie mogła nastąpić w ciągu 21 dni po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.

3. Zainteresowanym zarówno osobom prywatnym, firmom, jak i instytucjom wystawiamy fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami wg ustawy o podatku VAT. Fakturę będzie można pobrać z zakładki Twoje konto.

4. W wypadku, gdy na szkolenie chce się zapisać osoba prowadząca działalność poza granicami Polski, prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel. +48 22 841 02 37.

5. Zaświadczenia 

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dostaje tylko ten uczestnik, który zapoznał się ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi oraz spełnił warunki określone w opisie szkolenia (np. przeprowadzenie analizy przypadku, udział w spotkaniu online).
 • Zaświadczenia wystawiane są w wersji elektronicznej (plik pdf). W przeciągu 7 dni od zakończenia szkolenia uczestnik otrzyma maila z linkiem do pobrania zaświadczenia.
 • Zaświadczenia zostaną zapisane na koncie uczestnika szkolenia w zakładce Twoje konto -> Dostęp do szkoleń -> Ukończone szkolenia.

6. Certyfikaty

W przypadku szkoleń przeznaczonych dla innych specjalistów, nie tylko dla psychologów, uczestnicy niebędący psychologami otrzymują certyfikaty:

 • Po szkoleniu z podstaw psychometrii osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat PTP uprawniający do zakupu i stosowania testów z kategorii B1 oraz do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących testów z kategorii B2.
 • Po szkoleniu z testu kategorii B2 osoby, które napiszą pracę zaliczeniową i uzyskają pozytywny wynik, otrzymają certyfikat PTP uprawniający do zakupu i stosowania testu, którego dotyczyło szkolenie.

Certyfikaty, po podpisaniu przez Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przesyłane są pocztą poleconą na podany w zgłoszeniu adres pocztowy. Jeśli certyfikat ma zostać wysłany na inny adres, należy o tym poinformować, przesyłając prawidłowy adres drogą mailową: szkolenia@practest.com.pl

7. Wymagania sprzętowe

 • Materiały szkoleniowe zamieszczone są na platformie szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Do jej uruchomienia wymagane jest połączenie z Internetem i przeglądarka (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari). Jeśli w programie szkolenia przewidziane jest spotkanie online, to odbywa się ono na platformie ClickMeeting i wymaga sprawnie działającej kamery internetowej oraz mikrofonu.
 • Pracownia nie odpowiada za nieprawidłowe działania w/w programów, jeśli przyczyny nieprawidłowości leżą po stronie klienta.

8. Przebieg szkolenia

 • Najpóźniej w wyznaczonym dniu szkolenia, przed południem uczestnik dostaje e-maila z danymi do logowania do platformy szkoleniowej. Otrzymanie e-maila z danymi do logowania jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu.
 • Po zalogowaniu się na platformie uczestnik ma dostęp do opłaconego szkolenia przez okres od 6 do 10 dni w zależności od szkolenia. W tym czasie może dowolnie często logować się na platformę i zapoznawać się z zamieszczonymi tam materiałami oraz wykonywać ćwiczenia przewidziane programem danego szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe przeznaczone dla uczestnika można wydrukować do własnego użytku. Materiały te chronione są prawem autorskim – ich kopiowanie i upowszechnianie jest zabronione.

9. Osoby, które zapisały się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły w nim udziału (zrezygnowały przed otrzymaniem e-maila z danymi do logowania), otrzymają zwrot wpłaconych środków na konto, z którego zostały wysłane. Rezygnacja powinna być zgłoszona mailem na adres szkolenia@practest.com.pl najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.

Warunki zapisów na szkolenia stacjonarne

1. Zapisy na szkolenie stacjonarne organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP sp. z o.o. rozpoczynają się w momencie ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Pracowni, a kończą w momencie zapełnienia listy uczestników.

2. Aby zapisać się na szkolenie należy: 

 • Założyć konto na stronie www.practest.com.pl
 • Wgrać skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich. Można to zrobić podczas procesu rejestracji lub przez zakładkę Twoje konto -> Moje dane -> Wykształcenie.
 • Jeśli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych (dotyczy to m.in. poradni), przygotować wypełnione oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT.
  Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT
 • Wybrać na stronie internetowej www.practest.com.pl szkolenie i rozpocząć proces zapisu przez kliknięcie Zapisz się, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
 • Ponieważ nie ma możliwości, aby jedna faktura dotyczyła zarówno szkoleń, jak i testów i książek, przed przejściem do płatności należy w koszyku mieć zaznaczone jedynie szkolenia.
 • W przypadku zakupów paru szkoleń w różnych terminach przy finalizacji zamówienia należy mieć w koszyku zaznaczone jedno szkolenie. Po zakończeniu składania zamówienia, należy wrócić do koszyka i przejść do finalizacji zamówienia kolejnego szkolenia.
 • Podczas zapisu należy podać dane do wystawienia faktury. W wypadku, gdy szkolenie opłacane jest przez osobę prywatną, firmę z sektora prywatnego lub jednoosobową działalność gospodarczą, należy:
  • podać dane Nabywcy i wybrać formę płatności PayU lub przelew do 7 dni,
  • wnieść opłatę od razu (PayU) lub najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na konto Pracowni (nr konta zostanie przesłany mailem) umieszczając w tytule przelewu numer zamówienia i nazwę szkolenia,
  • jeśli zapis na szkolenie odbywa się do 7 dni przed szkoleniem, opłatę za szkolenie należy wnieść od razu (PayU). 
 • Opłatę za szkolenie można wnieść nie wcześniej niż 30 dni przed szkoleniem (po otrzymaniu e-maila z informacją, że płatność jest już możliwa).
 • W wypadku, gdy szkolenie opłacane jest przez jednostkę budżetową, podać dane Nabywcy (powiat, gmina) i Odbiorcy (poradnia, szkoła). Wybrać formę płatności -> przelew odroczony (21 dni). Wtedy płatność za to szkolenie będzie mogła nastąpić w ciągu 21 dni po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.

3. Zainteresowanym zarówno osobom prywatnym, firmom, jak i instytucjom wystawiamy fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami wg ustawy o podatku VAT. Fakturę będzie można pobrać z zakładki Twoje konto.

4. W wypadku, gdy na szkolenie chce się zapisać osoba prowadząca działalność poza granicami Polski, prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel. +48 22 841 02 37.

5. Zaświadczenia 

 • Zaświadczenia wystawiane są w wersji elektronicznej (plik pdf). W przeciągu 7 dni od zakończenia szkolenia uczestnik otrzyma maila z linkiem do pobrania zaświadczenia.
 • Zaświadczenia zostaną zapisane na koncie uczestnika szkolenia w zakładce Twoje konto -> Dostęp do szkoleń -> Ukończone szkolenia.

6. Certyfikaty

W przypadku szkoleń przeznaczonych dla innych specjalistów, nie tylko dla psychologów, uczestnicy niebędący psychologami otrzymują certyfikaty:

 • Po szkoleniu z podstaw psychometrii osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat PTP uprawniający do zakupu i stosowania testów z kategorii B1 oraz do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących testów z kategorii B2.
 • Po szkoleniu z testu kategorii B2 osoby, które napiszą pracę zaliczeniową i uzyskają pozytywny wynik, otrzymają certyfikat PTP uprawniający do zakupu i stosowania testu, którego dotyczyło szkolenie.

Certyfikaty, po podpisaniu przez Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przesyłane są pocztą poleconą na podany w zgłoszeniu adres pocztowy. Jeśli certyfikat ma zostać wysłany na inny adres, należy o tym poinformować, przesyłając prawidłowy adres drogą mailową: szkolenia@practest.com.pl

7. Przebieg szkolenia

 • Szkolenia odbywają się miejscu podanym przy opisie danego szkolenia.
 • W trakcie szkolenia, około godz. 13.00, przewidywana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Pracownia nie zapewnia posiłków (z wyjątkiem napojów) i nie pokrywa ich kosztów.
 • Pracownia nie dysponuje bazą noclegową w Warszawie i nie pokrywa kosztów noclegu i dojazdów.

8. Odwołanie szkolenia

 • Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych lub w sytuacji, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników. W przypadku odwołania szkolenia zostaną Państwo o tym poinformowani 5 dni przed terminem szkolenia. 
 • Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Pracownia w ciągu 14 dni zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto, z którego zostało opłacone szkolenie. 
 • Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Pracownia nie zwraca wpłaconej kwoty.
 • Uczestnik szkolenia może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez podania przyczyny do 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem. Rezygnacja powinna być zgłoszona mailem na adres szkolenia@practest.com.pl. W takim wypadku uczestnik otrzyma zwrot wpłaconych środków.

Jak zapisać na szkolenie więcej niż jedną osobę z danej instytucji?

1. Zakupu szkoleń dla kilku osób z jednej instytucji może dokonać dowolny pracownik, niezależnie od tego, czy ma uprawnienia do uczestnictwa w szkoleniu (np. pracownik sekretariatu albo Działu HR), jednak konieczne musi posiadać konto na stronie www.practest.com.pl. 

2. Na szkolenia mogą zostać zapisane osoby, które posiadają konto na naszej stronie i posiadają uprawnienia do uczestnictwa w szkoleniu (zgodnie z zasadami opisanymi przy danym szkoleniu w zakładce Kto może się zapisać). 

3. W celu zapisania innych osób na szkolenie należy wejść na stronę internetową www.practest.com.pl i wybrać interesujące szkolenie, a następnie kliknąć: Zapisz się na szkolenie. Gdy pojawi się pole z pytaniem: Co chcesz zrobić? należy wybrać: Zapisać inne osoby. Po rozwinięciu się listy z miejscem na wpisanie adresów mailowych należy po kolei wprowadzić e-maile uczestników, koniecznie te same, które są przez nich używane  do logowania się do konta na naszej stronie.

4. Każda z zaproszonych osób otrzyma maila w celu potwierdzenia zaproszenia. Po akceptacji zaproszenia przez uczestników osoba zapisująca kończy proces rejestracji przez podanie danych nabywcy i odbiorcy na fakturze, wgranie oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT i wybranie Formy płatności -> Przelew odroczony. Po szkoleniu zostanie wystawiona jedna faktura zbiorcza.

5. Jeśli na szkolenie zapiszą się osoby każda oddzielnie, wtedy każdy uczestnik musi wgrać oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT i każdy otrzyma osobną fakturę.

Zwolnienie opłaty za szkolenie z podatku VAT dla instytucji publicznych

Szkolenia opłacane przez instytucje publiczne spełniające warunki opisane w poniższym oświadczeniu są zwolnione z podatku VAT.

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy załączyć skan lub zdjęcie Oświadczenia podczas zakupu szkolenia.

Kupon na szkolenie za 1 zł

Od początku 2023 r. zostały zmienione zasady udzielania zniżek za szkolenia. Zamiast zniżki procentowej za udział w kolejnych szkoleniach oraz zniżki dla członków PTP, oferujemy dodatkowe szkolenie za symboliczną złotówkę wedle poniższych zasad:

 • Po każdych 5 szkoleniach (liczonych od początku 2023 r.), uczestnik szkolenia będzie otrzymywał kupon na szkolenie za 1 zł + podatek VAT.
 • Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (opłacający regularnie składki) będą otrzymywać kupon na szkolenie już po 4 szkoleniach.
 • Kupon będzie można wykorzystać na dowolne szkolenie (online lub stacjonarne, indywidualne lub grupowe, opłacane ze środków własnych lub przez instytucję) w przeciągu 2 lat od jego wystawienia.
 • Warunkiem wykorzystania kuponu będzie zaakceptowanie regulaminu promocji i dokonanie opłaty 1 zł + podatek VAT.

Zapoznaj się w pełną treścią regulaminu

Szkolenia dla grup zorganizowanych

Dla grup zorganizowanych (co najmniej 10 osób) możemy uruchomić dodatkowe szkolenie online, w dogodnym terminie. Dotyczy to sytuacji, gdy płatnikiem jest jedna instytucja (jedna faktura).

Za grupowe szkolenie online przyznajemy zniżki:

 • powyżej 10 osób zniżka 15%,
 • powyżej 15 osób zniżka 25%.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel.  22 841 02 37.

Inne szkolenia

Możliwe jest także przeprowadzenie przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP następujących szkoleń:

Szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej DTVP-3 jest w przygotowywaniu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel. 22 841 02 37.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙