logo
logo

Procedura wydawnicza

Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o.

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o. wydaje:

  • Testy psychologiczne, na które składają się materiały testowe i podręczniki do testów
  • Książki poświęcone problematyce diagnozy psychologicznej, psychometrii, narzędzi diagnostycznych – monografie i prace zbiorowe.

Mogą to być zarówno prace (testy, książki) autorów polskich, jak i tłumaczenia (książki, podręczniki) oraz polskie adaptacje (testy).

Na wszystkich etapach procedury przestrzegane są standardy dotyczące etyki wydawniczej, rzetelności i wartości merytorycznej.

Etapy procedury wydawniczej

1.

Zgłoszenie propozycji drogą elektroniczną zawierające nazwisko autora (autorów), tytuł, objętość, konspekt. W przypadku testów dodatkowo wymagane są dane na temat statusu prawnego narzędzia oraz jego własności psychometrycznych.

2.

Wstępną decyzję o publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne, w składzie prof. Anna Matczak, dr Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i przydatność dla praktyki diagnozowania. W przypadku testów warunkiem koniecznym pozytywnej decyzji jest dysponowanie przez zgłaszającego autorskimi prawami majątkowymi do narzędzia lub – w przypadku testów zagranicznych – możliwość ich pozyskania przez Pracownię.

3.

Gotowy tekst publikacji (w przypadku testów także materiały testowe) kierowany jest do zewnętrznego recenzenta. Recenzent musi być ekspertem w obszarze, którego dotyczy publikacja, i nie znajdować się w sytuacji konfliktu interesów. Równolegle tekst sprawdzany jest w programie antyplagiatowym.

4.

Recenzja zostaje przekazana autorowi wraz z sugestiami uwzględnienia znajdujących się w niej poprawek (jeśli recenzja jest pozytywna) lub z informacją o odrzuceniu (jeśli recenzja jest negatywna).

5.

Poprawiony przez autora tekst podlega redakcji w wydawnictwie i zostaje ponownie przesłany do akceptacji przez autora.

6.

Po uzyskaniu akceptacji autora publikacja kierowana jest do produkcji.

7.

W przypadku prac współautorskich autorzy ustalają wielkość wkładu każdego z nich oraz kolejność nazwisk na okładce.

Na żadnym etapie procedury wydawniczej wydawca nie udziela osobom trzecim informacji na temat przygotowywanej publikacji, z wyjątkiem uzgodnionych z autorem informacji marketingowych, a także w żaden sposób nie wykorzystuje publikacji lub jej części bez zgody autorów.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙