logo
logo

Raport z badania na platformie Epsilon

Co wchodzi w skład raportu?

Raport z badania (wszystkimi dostępnymi na platfromie testami, oprócz testu MMPI-2) zawiera (poza podstawowymi informacjami o przeprowadzonym badaniu, takimi jak dane osoby badanej, nazwa testu, data badania, wybrany poziom prawdopodobieństwa, z którym porównywane są wyniki) następujące elementy:

 • Wyniki surowe
 • Wyniki przeliczone (przekształcone na skalę znormalizowaną, np. stenową, tenową, centylową)
 • Wyniki wyrażone w postaci przedziałów ufności
 • Wyniki przedstawione w postaci graficznej (profil) – dotyczy tylko tych metod, w których jest więcej niż jeden wynik
 • Wykres czasów odpowiedzi – dotyczy tylko badań przeprowadzonych w wersji komputerowej
 • Arkusz odpowiedzi
 • Słowne interpretacje wyników punktowych
  UWAGA: ze względu na to, że w interpretacjach nie jest uwzględniany przedział ufności interpretacje te stanowią jedynie wskazówkę dla diagnosty. Nie powinny być traktowane jako wnioski diagnostyczne.

Raport z badania nie zawiera treści pozycji testowych, a jedynie odpowiedzi udzielone przez osobę badaną w pytaniach. 

Do poprawnego wykorzystania informacji otrzymanych w raporcie niezbędna jest znajomość podręcznika do danego testu. Podręcznik ten (w wersji papierowej) należy zakupić niezależnie od wykupienia dostępu do Platformy Epsilon.

Raport z badania zostaje wygenerowany zarówno w przypadku użycia jednostek badaniowych, jak i jednostek wprowadzania wyników. Raport nie jest generowany jedynie w przypadku zakupu jednostek badawczych, które są przeznaczone do prowadzenia badań naukowych i udostępniane wyłącznie  uczelniom i ich pracownikom, studentom i doktorantom.

Informacje dla studentów i doktorantów

Raport MMPI®-2

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych dwóch opcji badania MMPI-2:

1. Jednostki badaniowe (z raportem) – ta opcja oznacza możliwość przeprowadzenia badania i otrzymania pełnego raportu, zawierającego:

 • wyniki surowe i wyniki przeliczone obejmujące skale kontrolne, skale kliniczne, zrestrukturyzowane skale kliniczne, skale treściowe; skale dodatkowe, skale PSY-5; skale uzupełniające (do stosowania jako pomoc w interpretacji skal macierzystych)
 • pozycje pominięte, pozycje krytyczne
 • profil dla skal kontrolnych i klinicznych z poprawką K wraz z kodami dla skal klinicznych (jeśli są możliwe do wygenerowania)
 • profil dla skal kontrolnych i klinicznych bez poprawki K
 • profil dla zrestrukturyzowanych skal klinicznych
 • profil dla skal treściowych
 • profil dla skal dodatkowych
 • profil dla skal PSY-5
 • informacje o czasie jaki badany potrzebował na wykonanie całego testu
 • informacje o czasie odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe (przedstawione w postaci wykresów słupkowych)
 • arkusz odpowiedzi osoby badanej.

Raport z badania zostaje wygenerowany zarówno w przypadku użycia jednostek badaniowych, jak i jednostek wprowadzania wyników.

2. Jednostki badawcze (bez raportu) – ta opcja oznacza możliwość przeprowadzenia badania i otrzymania następujących wyników:

 • odpowiedzi udzielone przez osobę badaną
 • wyniki porównane z kluczem, wyniki surowe i wyniki przeliczone w skalach (punktowe, bez przedziałów ufności)
 • czasy odpowiedzi
 • informacje o osobie badanej wpisane przez psychologa
 • brak automatycznie generowanych kodów dla skal klinicznych
 • wyniki są prezentowane w formie pliku .csv (arkusza kalkulacyjnego), nie ma możliwości prezentacji wyników w innej formie.  

Jednostki badawcze są wykorzystywane najczęściej do analizy wyników w pracach naukowych czy projektach badawczych. W diagnozie rekomendowane są jednostki badaniowe.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙