logo
logo

dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.

Zastępca Kierownika Działu Merytorycznego
Wykształcenie psychologiczne i kolejne stopnie naukowe zdobył na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę naukową i dydaktyczną prowadził na kilku uczelniach, a od 2008 r. głównie związany z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się szeroko rozumianą osobowością i jej pomiarem. Jest autorem wielu publikacji na forum międzynarodowym, co sprawiło, że Uniwersytet Stanforda we współpracy z Wydawnictwem Elsevier umieścił go na kolejnych edycjach listy „The World’s Top 2% Scientists”. Jest to lista 2% najczęściej cytowanych badaczy z całego świata ze wszystkich dyscyplin naukowych.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙