logo
logo
TŚN
OBSZAR DIAGNOZY
Inteligencja i procesy poznawcze
Kategoria testu
C – wyłącznie dla psychologów
DOSTĘPNE TYPY TESTU
papier-ołówek

TŚN

Test Świadomości Fonologicznej

TŚN
OBSZAR DIAGNOZY
Inteligencja i procesy poznawcze
Kategoria testu
C – wyłącznie dla psychologów
AUTORZY
Grażyna Krasowicz-Kupis (2023)
WIEK OSÓB BADANYCH
11–16 lat
PROCEDURA
Badanie indywidualne; powinno być przeprowadzane w warunkach gwarantujących badanemu odpowiednie skupienie na wykonywanym zdaniu
UŻYTKOWNICY TESTU
Psychologowie

Test Świadomości Fonologicznej służy do oceny świadomości fonologicznej będącej jedną z funkcji przetwarzania fonologicznego. 

Komplet

...
Komplet

TŚF Komplet

  • Poradnik: IDS-2 w diagnozowaniu dysleksji i ryzyka dysleksji
  • Arkusze Testu Świadomości Fonologicznego (10 egz.)

*Test Świadomości Fonologicznej jest jednym z trzech narzędzi wykorzystywanych w procedurze diagnozowania dysleksji opisanej w Poradniku: IDS w diagnozowaniu dysleksji i ryzyka dysleksji. 

228,37 zł
214,28 zł netto

Elementy testu

Podręcznik

IDS-2 w diagnozie dysleksji i ryzyka dysleksji - Poradnik

IDS-2 w diagnozie dysleksji i ryzyka dysleksji podr.
205,27 zł
195,50 zł netto ( 5% VAT)
Arkusze testowe

IDS-2 ark. Test Świadomości Fonologicznej (10egz.)

IDS-2 ark. Test świadomości fonologicznej
23,10 zł
18,78 zł netto (23% VAT)
Cennik testów ważny od dnia 1.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙