logo
logo

Zasady odpłatnego udostępniania uczelniom wyższym do celów dydaktycznych elektronicznych wersji podręczników i kluczy w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

W semestrze zimowym 2022/2023 podręczniki i klucze do testów w wersji elektronicznej (format PDF) udostępniamy wyłącznie w przypadku, gdy ze względu na nauczanie zdalne lub hybrydowe na Uczelni nie działa biblioteka. Osoby zamawiające proszone są o dostarczenie zaświadczenia z Dziekanatu, że stacjonarna biblioteka jest nieczynna, a zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. 

1. Podręczniki testowe i klucze będą udostępniane w postaci plików PDF. Uczelnia, która kupi dostęp otrzyma link do pliku.

2. Udostępnienie podręczników i kluczy dotyczy wyłącznie testów wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Ze względu na prawa autorskie nie możemy udostępniać elektronicznie materiałów innych wydawnictw sprzedawanych w wersji papierowej przez naszą stronę www.practest.com.pl. Większość testów w naszej ofercie jest wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP – w przypadku testów wydawanych przez innego wydawcę jego nazwa podana jest na stronie internetowej pod opisem danego testu.

3. Dostęp do podręczników i kluczy w formie elektronicznej będzie odpłatny i ograniczony czasowo, to jest przez okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.:

  • opłata za udostępnienie podręcznika na okres 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. stanowi dwukrotność ceny danego podręcznika w wersji papierowej (ceny wszystkich podręczników można znaleźć na stronie www.practest.com.pl);
  • opłata za udostępnienie klucza na okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. jest stała dla wszystkich testów oraz kwestionariuszy i wynosi 60 zł za cały okres udostępniania. 

4. Arkusze i zeszyty testowe nie będą udostępniane w formacie PDF. Jest natomiast możliwość przeprowadzenia badania wieloma narzędziami z naszej oferty poprzez platforma Epsilon przystosowaną do badania zdalnego.

5. Podręczniki i klucze testowe będą udostępniane uczelniom na wyżej wymienionych zasadach wyłącznie do celów dydaktycznych. Jednostką zamawiającą elektroniczne wersje materiałów testowych lub dostęp do jednostek badaniowych na  platformia Epsilon powinna być czytelnia testów wydziału/instytutu lub inna jednostka zajmująca się wypożyczaniem narzędzi psychometrycznych. Nie będziemy realizować zamówień składanych indywidualnie przez pracowników dydaktycznych.

6. Czytelnia testów wydziału/instytutu lub inna jednostka zajmująca się wypożyczaniem narzędzi psychometrycznych, która zamówi podręczniki testowe lub/i klucze w formacie PDF, otrzyma linki do plików oraz hasła do ich otwarcia.

Podręczniki i klucze w formacie PDF mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dydaktycznych przez pracowników naukowych i studentów – zgodnie z obowiązującą na danej uczelni procedurą wypożyczania narzędzi psychometrycznych.

Udostępnienie podręcznika lub klucza pracownikowi dydaktycznemu lub studentowi odbywa się przez przekazanie właściwego dla udostępnianej pozycji linku i hasła. Linki i hasła udostępnia Klient.

Podręczniki i klucze w wersji elektronicznej podlegają takiej samej ochronie prawnej i etycznej jak wersje drukowane, więc ich kopiowanie, zapisywanie, drukowanie lub udostępnienie osobom nieuprawnionym jest zabronione. Złożenie zamówienia na wersje elektroniczne podręczników lub kluczy oznacza zgodę na te zasady. Każdy użytkownik wraz z otrzymaniem linku i hasła do pliku pdf powinien być poinformowany o ochronie prawnej i etycznej związanej z użytkowaniem podręczników i kluczy w wersji elektronicznej. Zadbać o to powinna jednostka wydziału/instytutu zajmująca się przekazywaniem użytkownikom linków i haseł do wypożyczanych podręczników lub kluczy.

7. Jeśli jest to możliwe, prosimy o przysyłanie zamówień zbiorczo, najlepiej na początku semestru. Zamówienia można przysyłać do naszego Działu Handlowego:

  • mailem: testshop@practest.com.pl; w załączniku do maila należy dodać skan zamówienia podpisany przez osobę decyzyjną; 
  • faksem: 22 841 29 12.

Zamówienia będą realizowane w kolejności napływania. Dołożymy wszelkich starań, aby czas realizacji nie przekroczył 5 dni roboczych, jednakże w przypadku dużego zainteresowania termin ten może zostać wydłużony.

8. W razie pytań dotyczących zasad odpłatnego udostępniania uczelniom wyższym do celów dydaktycznych elektronicznych wersji podręczników i kluczy w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 można pisać do Księgarni Symptomy testshop@practest.com.pl.

9. W sprawach technicznych związanych z udostępnianiem podręczników i kluczy w wersji elektronicznej (np. problemy z otwarciem linku, brak dostępu do pliku, niepoprawne wyświetlanie pliku) można kontaktować się mailowo pod adresem zakup-pdf@practest.com.pl.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙