logo
logo

Międzynarodowa Komisja ds. Testów (ITC)

Międzynarodowa Komisja ds. Testów (ITC) jest organizacją zrzeszajacą krajowe stowarzyszenia psychologiczne, komisje badawcze, wydawców i innych organizacji zaangażowanych w promowanie skutecznych polityk w zakresie tworzenia i stosowania testów, ich kompetentnej oceny oraz właściwego rozwoju edukacji w zakresie etyki stosowania narzędzi diagnostycznych, a także podnoszenia i systematyzacji kompetencji użytkowników testów.

Pobierz PDF

Stanowisko ITC odnośnie do stosowania testów i innych narzędzi oceny w badaniach naukowych
(2014 r.)

Pobierz PDF

Wytyczne ITC dotyczące stosowania testów
(2000 r.)

Pobierz PDF

Wytyczne ITC dotyczące komputerowych i internetowych badań testowych
(2005 r.)

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙