logo
logo

Testy przydatne dla specjalistów HR

Część testów od początku było opracowywanych jako narzędzia pracy specjalistów human resources. Stanowią one w naszej ofercie oddzielną kategorię testów HR. Wiele z pozostałych mierzy zdolności i cechy psychologiczne, których poznanie jest przydatne przy procesach rekrutacyjnych i wyznaczaniu ścieżek rozwoju pracowników. Dlatego do wykorzystania w obszarze HR polecamy także testy do pomiaru osobowości, inteligencji, zdolności, kompetencji społecznej i inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja i zdolności

Motywacja osiągnięć

Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna

Style kierowania i podejmowanie decyzji menadżerkich

Preferencje zawodowe

Wypalenie zawodowe

Wszystkie nasze testy (poza LJI) są dostępne w tradycyjnej formie „papier-ołówek”, jednak wiele z nich dostępnych jest także w wersji komputerowej na platformie Epsilon. Komputerowa wersja prowadzenia badań wiąże się z większą wygodą, a także dodatkowymi możliwościami takimi jak budowanie bazy osób badanych, czy generowanie raportów z przeprowadzonych badań.

Zasady dotyczące zakupu dla specjalistów inni niż psychologowie zależą od kategorii danego testu (podanego na podstronie każdego z produktów), zgodnie z kategoryzacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psycholodzy mogą zakupić wszystkie narzędzia bez żadnych ograniczeń

 

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙